2016-05-21

Hirdetések

1. Az irgalmasság testi cselekedeteinek egyike „a foglyokat meglátogatni”, ezen a területen is szeretne jelt mutatni a jelen kezdeményezés. A látogatás ma /május 22./ délután 5 órától egy koncert keretében történik, a Mikó vár kertjében, mely szomszédos a büntetés-végrehajtási intézettel. A fogvatartottak az intézmény ablakából követik az előadást. A rövid ima és elmélkedés után a szentegyházi Gold Band együttes fogja szórakoztatni a falakon belül és kívűl levő résztvevőket. Aki teheti, vegyen részt a rendezvényen.

2. Május 25-én, szerdán az irgalmasság szentévében a kegyhelyre érkezik Árpád-házi Szent Erzsébet ereklyéje Sárospatakról. A Szent tiszteletére bemutatot szentmise este 7 órától kezdődik, amelyet Böjte Csaba ferences tesvér mutat be, aki egyben az ereklye kísérője is. A szentmisére várjuk a kedves hłveket, kérjük egyött Szent Erzsébet közbenjárást, mint az irgalmasság szentjének.

3. Május 26-án, csütörtökön Úrnapja, Krisztus Testének és Vérének ünnepe. Szentmisék a kegytemplomban reggel 8, fél 11 és este 7 órától leszenek. Az Úrnapi körmetenet jövő vasárnap a fél 11 órakor kezdődő szentmis után tartjuk meg.

4. Jövő vasárnap /május 29./ főegyházmegyei Caritás gyűjtés lesz a Szent Ágoston Plébánia által a Catita számára felajánlott régi kápolna épület átalakítására, ahol fogyatékkal élők komplox kezelésére helységeket alakítanak ki.

2016-05-01

Hirdetések Húsvét VI. vasárnap

1. Május folyamán a májusi ájtatosságot vasárnaponként a fél 11 órakor kezdődő szentmise előtt, köznapokon pedig az esti szentmisék előtt. Keddenként a Szent Antal nagykilenced esti szentmiséi előtt fél 7 órától ünnepélyes májusi ájtatosságok lesznek egy-egy kórus szolgálatával.
2. Május 5-én Áldozócsütörtök, Urunk mennybemenetelének az ünnepe. Szentmisék a kegytemplomban reggel 8-tól, fél 11-től és este 7 órától lesznek.
3. Május 6-án Elsőpéntek.
4. Május 7-én Elsőszombat. Az ünnepélyes Mária-köszöntő este 7 órától kezdődik.

Húsvét VI vasárnapja

2016-04-30

Felhívás a csíksomlyói pünkösdi búcsú rendezőihezKözeledik a csíksomlyói pünkösdi búcsú időpontja, 2016. május 14-e.
A zarándoklat előkészítésében és lebonyolításában idén is számítunk az önkéntes rendezőkre, akik közel két és fél évtizede minden évben önzetlenül segítik a csíksomlyói ferencesek munkáját. Nemcsak azokat várjuk, akik már tagjai a rendezőségnek, hanem új tagokra is számítunk! Hívjuk tehát mindazokat a férfiakat, akik a Csíksomlyói Szűzanyáért és a magyarság egyik legnagyobb ünnepének jó lebonyolítása érdekében áldoznának idejükből és energiájukból arra, hogy jöjjenek, és segítsenek!
Bár tudjuk, hogy a zarándokokéhoz képest a rendezőség száma nagyon csekély, de ahhoz, hogy a rendezői munka kellő szakszerűséggel és állandó jelenléttel folyhasson, szükséges biztosítanunk egy minimális létszámot, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy útbaigazíthassuk a Csíksomlyóra zarándokoló testvéreinket, akik a világ minden tájáról jönnek hozzánk.
Ezért arra kérjük a búcsú jelenlegi és leendő rendezőit, hogy 2016. május 6-án, pénteken este fél 8-ra jöjjenek el a csíksomlyói ferences kolostorban tartandó megbeszélésre, a szervezői munka részleteinek kidolgozására!
Szeretettel kérjük, jöjjenek, szeretettel várunk minél több rendezőt! Előre is Isten jutalmazza meg nagylelkűségüket!

A csíksomlyói ferencesek